ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ                                                   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πρόεδρος : Χρονάκη Νεκταρία (6939230545)
Αντιπρόεδρος : Ροκάκη Κούλα
Γ.Γραμματέας – Ηλεκτρονικά Μέσα : Αργύρης Παναγιώτης
Ταμίας – Λογιστής : Καράλης Αλέξανδρος
Μέλος : Καράτζης Νίκος
Advertisements